Juridische mededeling


Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacybeleid


Grespania S.A. met maatschappelijke zetel op het adres Ctra. Castellón-Alcora, Km. 2,2 te Castellón (Spanje) en BTW-nummer A12017455, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een verkeerd, oneigenlijk of onwettig gebruik van de informatie op de websites van www.grespania.com

Binnen de in de wet vastgelegde grenzen, aanvaardt Grespania S.A. geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit een gebrek aan authenticiteit, integriteit, bijwerking en exactheid van de gegevens of informatie vermeld op haar website. De samenstelling van de inhoud en informatie van de websites van www.grespania.com is in handen van gekwalificeerde professionele juristen. Desalniettemin, verplichten de inhoud en informatie Grespania S.A. op generlei wijze, noch drukt deze een mening uit of geven die tips of juridisch advies van enig soort, het is slechts een dienst die wordt aangeboden ter informatie en verspreiding. De websites van www.grespania.com kunnen links bevatten naar andere websites van derden die Grespania S.A. niet kan controleren. Derhalve kan Grespania S.A. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de websites van derden.

De teksten, animaties, software en de verdere inhoud die deze website bevat zijn eigendom van Grespania S.A. of haar licentienemers. Iedere geheel of gedeeltelijk openbare verzending, distributie, vervreemding, weergave, opslag of mededeling moet vooraf goedgekeurd worden door Grespania S.A.

Tevens, om toegang te krijgen tot sommige van de diensten die Grespania S.A. aanbiedt op haar website moet u persoonsgegevens verstrekken. In overeenstemming met het bepaalde in de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake Bescherming Persoonsgegevens delen wij u mede dat deze worden opgenomen en verwerkt in de bestanden van Grespania S.A. om het ons mogelijk te maken u onze diensten te verlenen en aan te bieden, en waardoor wij u kunnen informeren over de verbeteringen van onze website. Tevens delen wij u mede dat u recht heeft op inzage, rectificatie, verwijdering van en verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt dat doen via een mail naar grespania@grespania.com of per post naar Ctra. Castellón-Alcora, Km. 2,2 te Castellón.

Verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u via uw e-mail adres communiceert met Grespania S.A., dan wel door middel van de formulieren op deze website of de link naar de 'e-mail' van het bedrijf, houdt dat in dat u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in bestanden die eigendom zijn van Grespania S.A. gevestigd op het adres Ctra. Castellón-Alcora, Km. 2,2

Deze gegevens zullen door dit laatste bedrijf verwerkt worden onder haar verantwoordelijkheid en met het doel de gestelde vragen te beantwoorden, waarbij de belanghebbende recht heeft op inzage, rectificatie, verwijdering van en verzet tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens die opgenomen zijn in de hierboven vermeldde bestanden. Te allen tijde kan degene schriftelijk zijn/haar toestemming intrekken (Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake Bescherming Persoonsgegevens).

Gebruik van de website door minderjarigen

Als u minderjarig bent moet u vooraf toestemming vragen aan uw ouders of voogden voordat u uw persoonsgegevens kunt vermelden in de formulieren van de website. Grespania S.A. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer deze voorwaarde niet wordt nagekomen.

zie Beleid van cookies
 
 
 
goto
26 sql / 3 sqlseo / 0.03221893s.